Nieuws

Nieuwe website: sterkmedezeggenschap.nl

woensdag 9 december 2020 |

Op 25 november is de nieuwe website www.sterkmedezeggenschap.nl gelanceerd waar alle actualiteiten rondom medezeggenschap in het funderend onderwijs te vinden zijn. Deze website biedt toegankelijke informatie over de spelregels rond de medezeggenschap en de rol van de verschillende betrokkenen. Ook vindt u er inspirerende ervaringsverhalen, podcasts en handige tips.

Voor het optimaal functioneren van het onderwijs is het belangrijk dat medezeggenschapsraden, bestuurders en schoolleiders goed op de hoogte zijn van hun taken, benodigde vaardigheden en verantwoordelijkheden in de medezeggenschap.

De nieuwe website rangschikt de informatie voor de belangrijkste doelgroepen: schoolleiders, bestuurders en (G)MR-leden. Zo vindt iedereen meteen informatie op maat en praktische handvatten voor het medezeggenschapswerk.

De website is gericht op het ondersteunen van alle betrokkenen in de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs. De site hoort bij het initiatief ‘Sterk Medezeggenschap’ van het ministerie van OCW, de opvolger van het project Versterking medezeggenschap, dat tot 2020 liep. De huidige website infowms.nl wordt hiermee binnenkort vervangen.