Detail Sfeer

Nieuws

Nieuwe website Veilige praktijklokalen Zorg & Welzijn

woensdag 23 juni 2021 | Veilig en vitaal werken

Het Platform VMBO Zorg & Welzijn heeft, in samenwerking met Voion, een nieuwe website gemaakt: https://veiligepraktijklokalen.nl/zw/. De website bevat informatie over Arbo wet- en regelgeving en andere veiligheidsaspecten die voor het werken in praktijklokalen van belang zijn. Op de website staan hulpmiddelen die docenten direct kunnen inzetten, zoals instructiekaarten die leerlingen aanzetten tot veilig werken met apparaten. Ook zijn er checklists voor lokalen en apparaten waarmee scholen periodiek kunnen beoordelen of er aan alle aspecten rond veiligheid is voldaan. We nodigen u uit om Z&W docenten binnen uw school te attenderen op deze site en aan te sturen op het gebruik van deze hulpmiddelen. Mochten zij bij het gebruik nog vragen hebben, kunnen zij terecht bij het Platform Zorg & Welzijn.

Meer over veiligepraktijklokalen.nl
Veiligheid is belangrijk. Op de werkplek, maar ook in de praktijklokalen in het voortgezet onderwijs. Voion wil schoolbesturen, docenten en leerlingen daarmee graag helpen. Daarom ontwikkelen we, in samenwerking met diverse platforms, websites met instructiekaarten, checklists en andere belangrijke informatie over veiligheid in praktijklokalen. Denk aan wettelijke arbo-eisen, aansprakelijkheid, groepsgrootte en sociaal gedrag van jongeren. Er zijn al websites voor: veilige practica bij natuurwetenschappen of de onderbouw techniek, praktijkonderwijs en de vmbo-profielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Mobiliteit en Transport (M&T) en Produceren, Installeren en Energie (PIE). De websites zijn allemaal te vinden via veiligepraktijklokalen.nl.