Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Nu ook subsidie zij-instroom voor pabo-gediplomeerden

donderdag 20 april 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

Per 14 april 2017 treedt de nieuwe regeling subsidie zij-instroom 2017 in werking. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige regeling zij-instroom is dat ook pabo-gediplomeerden in aanmerking komen voor de subsidie bij het volgen van een zij-instroomtraject in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. De aanvraagperiode loopt vanaf het moment dat het zij-instroomtraject begint tot en met 15 oktober van het daaropvolgende kalenderjaar.

Zij-instroomtrajecten
De Regeling subsidie zij-instroom 2017 bekostigt zij-instroomtrajecten voor mensen die in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, of het middelbaar beroepsonderwijs willen gaan werken. Een zij-instroomtraject maakt het mogelijk om leraar te worden zonder een reguliere lerarenopleiding te doen. Het betreft een maatwerktraject, afgestemd op eerdere opleidings- en werkervaring, en leidt in maximaal twee jaar tot een bevoegdheid. Uitgangspunt hierbij is dat de zij-instromer tegelijkertijd als leraar aan de slag gaat. Deze regeling is een voortzetting van de regeling zij-instroom, die onderdeel was van de Lerarenbeurs.

Nieuwe regeling
Een belangrijke wijziging ten opzichte van de oude regeling, is dat ook pabo-gediplomeerden in aanmerking komen voor subsidie. Daarmee kunnen zij een tweedegraads bevoegdheid halen en les gaan geven in het vmbo en de onderbouw van de havo en het vwo. Het schoolbestuur waar de zij-instromer komt te werken doet een aanvraag voor subsidie bij DUO. De aanvraagperiode loopt vanaf het moment dat de zij-instromer met de scholing aanvangt tot 15 oktober van het jaar volgend op het jaar waarin die scholing is aangevangen.

Het subsidiebedrag is standaard €20.000 en bestemd voor de benodigde scholing en bijkomende kosten. Het beschikbare subsidieplafond (€8 miljoen in 2017) wordt verdeeld per onderwijssector. Deze verdeling is gebaseerd op het potentieel aantal aanvragers per sector. Jaarlijks stelt DUO op 15 oktober vast of er sprake is van onvolledige benutting van het budget per sector. Als er sprake is van resterend budget in één van de sectoren wordt dit naar evenredigheid verdeeld over de sectoren waar aanvragen zijn afgewezen in verband met het bereiken van het subsidieplafond.

Voor kortere scholingstrajecten die leiden tot een bevoegdheid in het voortgezet onderwijs is een structurele subsidieregeling in ontwikkeling, die te zijner tijd het beleidskader ‘korte opleidingstrajecten vmbo-docenten’ vervangt.