Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

OCW en SZW: instrumenten en financiële tegemoetkomingen banenafspraak structureel beschikbaar

maandag 19 juni 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

De ministeries van OCW en SZW hebben in een brief aan schoolbesturen aangegeven dat alle instrumenten en financiële tegemoetkomingen* waar scholen een beroep op kunnen doen als zij in het kader van de banenafspraak een werknemer met een arbeidsbeperking aannemen, structureel beschikbaar zijn.

De VO-raad kreeg regelmatig de vraag vanuit de achterban wat de duurzaamheid is van de financiële middelen en instrumenten die in het kader van de banenafspraak ter beschikking zijn gesteld. Door deze onduidelijkheid was er wat huivering bij scholen om werknemers uit de doelgroep aan te nemen. In de brief is nu, op verzoek van de VO-raad en PO-Raad, een passage opgenomen over de beschikbare financiële middelen en instrumenten. Hierbij geven de bewindslieden van OCW en SZW aan dat deze middelen en instrumenten structureel beschikbaar zijn.

Lees de brief van OCW en SZW over de banenafspraak. De brief is onlangs aan alle schoolbesturen verstuurd. In deze brief wordt ook een aantal voorbeelden uitgelicht van scholen die een werknemer met een arbeidsbeperking hebben aangenomen.

* die verankerd zijn in wet- en regelgeving.

Bron: VO-raad