Nieuws

Onderhandelaarsakkoord CAO VO

maandag 18 juni 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het vo. Belangrijkste afspraak in het akkoord is dat de werkdruk vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs.
 
Vanaf 1 augustus 2019 wordt er in het takenpakket van de leraar 50 uur (30 klokuur) op jaarbasis vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd. In de praktijk kan dit ertoe leiden dat leraren 1 uur minder les per week zullen geven. Leraren(teams) en schoolleiding maken met elkaar een plan over hoe de lestaak anders te organiseren, zonder dat de onderwijstijd voor leerlingen daalt. Cao-partijen willen een beweging in gang zetten om de mogelijkheden die de Wet Onderwijstijd biedt, (beter) te benutten; door aanpassing en vernieuwing van het onderwijsprgramma kan (een deel van) de lessenreductie worden gerealiseerd.

De onderhandelaars benadrukken dat de gemaakte afspraak een eerste stap is. Voor een echte oplossing is extra geld van de overheid nodig. De VO-raad en de bonden blijven zich inzetten om het kabinet ervan te overtuigen dat een extra investering noodzakelijk is.

Belangrijkste overige afspraken:

  • Onderwijzend en ondersteunend personeel krijgen een structurele loonsverhoging van 4,5% (2,35% op 1 juni 2018 en 2,15% per 1 juni 2019) en een incidentele verhoging van 1% in oktober 2018.
  • Voor het ondersteunend personeel wordt het komend jaar extra aandacht besteed aan  loopbaanontwikkeling en de vermindering van werkdruk. Het budget voor scholing wordt gelijk getrokken met het onderwijzend personeel; beiden groepen ontvangen straks 600 euro per jaar.
  • Ook aan de team- en afdelingsleiders in schaal 12 wordt een bindingstoelage toegekend. De hoogte van deze bindingstoelage is dezelfde als die van de leraar.
  • Voor onbevoegde leraren is een afwijking van de ketenbepaling afgesproken, waardoor er voor de duur van maximaal vier jaar tijdelijke dienstverbanden mogelijk zijn.
  • Sociale partners spreken af dat zodra de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt (naar verwachting per 1 januari 2020), afspraken worden gemaakt over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het openbaar onderwijs.
Bekijk het Onderhandelaarsakkoord CAO VO.

Het onderhandelaarsakkoord wordt binnenkort ter stemming voorgelegd aan de achterbannen.

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juni 2018 tot 1 oktober 2019.