Detail Sfeer

Nieuws

Onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO VO bereikt

donderdag 23 juni 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs.

Het onderhandelaarsakkoord wordt ter stemming voorgelegd aan de leden van de VO-raad en aan de achterbannen van de onderwijsbonden. Na goedkeuring van de achterbannen worden de cao-afspraken definitief gemaakt. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023.

Loon
In het onderhandelaarsakkoord is een structurele loonsverhoging van 4,75% opgenomen per 1 juli 2022, plus een eenmalige uitkering van 500 euro bij een volledige aanstelling. Ondersteunend personeel ontvangt daarnaast naar rato dienstverband in oktober een jaarlijkse uitkering van 275 euro.

Werkdrukverlichting
Via het Onderwijsakkoord is er structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de verlichting van werkdruk. In het onderhandelaarsakkoord is overeenstemming bereikt over de besteding van dit bedrag. Cao-partijen hebben afgesproken dat 150 miljoen wordt besteed met een collectieve aanpak waarin leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel in overleg treden over de te nemen maatregelen. Daarnaast is er 150 miljoen beschikbaar voor een individuele component waarbij elke medewerker recht heeft op extra tijd voor taakverlichting.

Lees het onderhandelaarsakkoord>> 

Lees ook de Kamerbrief over het Onderwijsakkoord en het cao-onderhandelaarsakkoord>>

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste cao nieuws? En altijd de actuele arbeidsvoorwaarden bij de hand hebben? Download de CAO VO-app zodat u een melding krijgt als de nieuwe CAO VO een feit is en u de nieuwe cao-tekst kunt raadplegen in de app.

Naar de CAO VO-app>>