Nieuws

Onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO-VO

woensdag 15 april 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs. Vanaf 1 maart 2020 ontvangen werknemers in het voortgezet onderwijs een loonsverhoging van 2,75 procent. Ook krijgen ze in juni een eenmalige uitkering van 750 euro bruto en wordt de eindejaarsuitkering verhoogd naar 8 procent.

Het onderhandelaarsakkoord wordt ter stemming voorgelegd aan de leden van de VO-raad en aan de achterbannen van de onderwijsbonden. Stemmen zij er mee in, dan gaat de nieuwe cao met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar in en loopt zij tot 1 januari 2021.

De belangrijkste afspraken uit het onderhandelaarsakkoord:

  • De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021.
  • De salarissen worden met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 verhoogd met 2,75 procent.
  • In juni 2020 wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van 750 euro naar rato van de betrekkingsomvang.
  • De eindejaarsuitkering wordt met 0,6 procent verhoogd naar 8 procent.
  • Tijdens de looptijd van deze cao evalueren cao-partijen de huidige voorbeeldfuncties voor het ondersteunend personeel. Waar nodig worden de voorbeeldfuncties geactualiseerd.
  • Schoolbesturen voorzien voortaan in een introductieprogramma voor startende schoolleiders, inclusief de hiervoor benodigde tijd.
  • Het aantal treden in schaal 12 voor ondersteuners wordt per 1 augustus 2020 teruggebracht van 16 naar 12, conform de LD-schaal.
  • Per 1 augustus 2021 krijgt personeel in zowel het bijzonder als in het openbaar voortgezet onderwijs, maximaal twee jaar een tijdelijk contract, tenzij een werkgever op grond van het meerjarenformatiebeleid problemen voorziet (meestal als gevolg van krimp). Dan kan de werkgever – met instemming van de (p)mr – gedurende maximaal drie jaren tijdelijke contracten geven.

Lees het onderhandelaarsakkoord>>