GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Onderwijsakkoord: 1,5 miljard euro voor goed onderwijs

maandag 25 april 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Om goed onderwijs te kunnen geven is er voldoende personeel nodig dat zijn vak goed kan uitoefenen. Daarom investeert het kabinet 1,5 miljard euro in het primair en voortgezet onderwijs. Een groot deel van de investering is voor het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs komt er geld beschikbaar voor de vermindering van werkdruk en professionalisering van leraren en schoolleiders. Ook komt er een extra toelage voor scholen met de grootste achterstandsvraagstukken.

Op 22 april sloten minister Wiersma (OCW), de onderwijsbonden, de PO-Raad en VO-raad een akkoord over een structurele investering van 1,5 miljard euro in het primair en voortgezet onderwijs.

Werkdrukverlichting
In het akkoord is afgesproken dat er jaarlijks 300 miljoen euro extra beschikbaar komt voor de aanpak van werkdruk in het voortgezet onderwijs. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om meer ondersteunend personeel aan te nemen, zoals ook in het primair onderwijs is gebeurd. Sociale partners zullen een cao-afspraak maken over de besteding van het geld.

Professionalisering
Er komt structureel 53 miljoen euro per jaar extra beschikbaar in het voortgezet onderwijs voor de professionele ontwikkeling van leraren, gericht op de kwaliteit van het onderwijs in de basisvaardigheden en op de herziening van het curriculum.
In de professionele ontwikkeling van schoolleiders wordt 10 miljoen euro per jaar geïnvesteerd.

Arbeidsmarkttoelage
De arbeidsmarkttoelage die scholen met veel kwetsbare leerlingen al kregen, wordt structureel gemaakt. Het gaat om een structureel bedrag van 79 miljoen euro voor het voortgezet onderwijs.

De afspraken uit dit akkoord zijn op hoofdlijnen gemaakt. De sociale partners zullen deze aan de cao-tafel verder uitwerken tot nieuwe cao-afspraken.

Werkagenda
Het akkoord is ook het vertrekpunt voor een bredere werkagenda die de komende jaren samen wordt uitgewerkt en uitgevoerd rond drie actielijnen:

  1. Goede professionals in een aantrekkelijke werkomgeving;
  2. Onderwijsarbeidsmarkt en tekortaanpak;
  3. Optimaliseren van het bevoegdhedenstelsel.

In de actielijnen zijn mijlpalen opgenomen gericht op de onderwijsprofessional, de onderwijsorganisatie en de onderwijsarbeidsmarkt. Deze werkagenda zal half mei 2022 worden vastgesteld.