Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Onderwijsmaster halen aantrekkelijk voor universitaire studenten

vrijdag 28 augustus 2015 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

VOION-ONderwijsmasters-RGB.jpgStudenten die na hun universitaire studie een eerstegraads onderwijsbevoegdheid willen halen in een tekortvak kunnen met ingang van dit schooljaar een tegemoetkoming krijgen in de studiekosten. Het ministerie van OCW wil daarmee extra eerstegraads leraren opleiden voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs.  

De komende jaren wil de sector voortgezet onderwijs (vo) de kwaliteit van het onderwijzend personeel verder verhogen en tekorten verminderen. De verwachting is dat het huidige lerarentekort, dat zich vooral voordoet in de exacte vakken en de meeste talen, de komende twee à drie jaar nog groeit. Voor deze vakken blijft het belangrijk dat er meer leraren worden opgeleid. Het ministerie van OCW wil stimuleren dat universitaire masterstudenten die afgestudeerd zijn met een master in een aan een tekortvak verwante studie, kiezen voor een een- of tweejarige universitaire lerarenopleiding. Studenten kunnen daarom via de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters een beurs aanvragen.  

Aanvragen tegemoetkoming
Recent afgestudeerde universitaire studenten die een onderwijsmaster willen gaan volgen voor Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks of Latijn kunnen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen van €3000. Voor wiskunde, natuurkunde en scheikunde bedraagt de eenmalige tegemoetkoming €5000.  

Masters die in september 2015 starten met een opleiding aan een universitaire lerarenopleiding in een van deze vakken kunnen t/m 31 oktober 2015 een aanvraag indienen bij DUO. Studenten die in februari willen starten met de universitaire lerarenopleiding kunnen van 1 december 2015 tot uiterlijk 28 februari 2016 de Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters aanvragen.  

Meer informatie op wordleraarinhetvo.nl
Voion en DUO voeren de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters uit.
Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op Wordleraarinhetvo.nl > Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters. Deze website biedt ook informatie over andere regelingen en mogelijkheden om leraar in het voortgezet onderwijs te worden.
Vragen over de regeling kunnen worden gesteld via onderwijsmasters@voion.nl