Nieuws

Onderwijsraad wil landelijke taskforce lerarentekort

woensdag 30 mei 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt

De Onderwijsraad adviseert een landelijke taskforce Lerarentekorten in te stellen. Dat staat in een brief van de Onderwijsraad aan de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob.

Volgens de Onderwijsraad hebben tot nog toe genomen maatregelen vooralsnog onvoldoende effect: de tekorten zijn nog steeds nijpend. In de brief stelt de Onderwijsraad dat maatregelen gericht op het opheffen van de tekorten niet mogen leiden tot concessies aan de kwaliteitseisen die aan leraren gesteld worden of aan de centrale positie van de leraar. De overheid heeft hierin een verantwoordelijkheid. Het bewaken van de ‘bekwaamheid van hen die onderwijs geven’ is een grondwettelijke taak van de nationale overheid.

Doordat de verschillende verklaringen voor de tekorten met elkaar samenhangen en de huidige maatregelen versnipperd lijken, is het belangrijk dat de voorgestelde taskforce een integrale en coherente aanpak kiest, aldus de Onderwijsraad.

Lees de brief van de Onderwijsraad>>