Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Onderzoek naar loonverschillen leraren voortgezet onderwijs en marktsector

donderdag 23 november 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Leraren in het voortgezet onderwijs hebben gemiddeld een lager bruto uurloon dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. Dit geldt in grotere mate voor leraren met een eerstegraads lesbevoegdheid dan voor tweedegraads leraren. Schoolleiders hadden in 2016 juist een relatief hoog gemiddeld uurloon ten opzichte van de marktsector – in tegenstelling tot de drie voorafgaande jaren. Dat blijkt uit onderzoek naar de loonverschillen tussen leraren in het voortgezet onderwijs ten opzichte van de marktsector dat de sociale partners voortgezet onderwijs namens Voion hebben laten uitvoeren.

Leraren in het voortgezet onderwijs verdienen in 2016 gemiddeld 31 euro per uur en dat is ongeveer 1 procent lager dan dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector. Het gemiddelde bruto uurloon van schoolleiders in het voortgezet onderwijs was in 2016 hoger (6%) dan dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector. Van 2013 tot en met 2015 was het gemiddelde uurloon van schoolleiders in het voortgezet onderwijs lager dan dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector.

Eerstegraadsleraren hebben een groter beloningsverschil ten opzichte van de marktsector dan leraren met een tweedegraads lesbevoegdheid. In 2016 was het gemiddelde bruto uurloon van leraren met een eerstegraads bevoegdheid in het voortgezet ongeveer 4 procent lager dan dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector. Het verschil is het grootst voor eerstegraadsleraren in bètavakken (ongeveer 9 procent). Het loon van tweedegraadsleraren in gammavakken is juist ongeveer 9 procent hoger dan van vergelijkbare werknemers in de marktsector.  

Het bruto uurloon van masteropgeleide leraren in het voortgezet onderwijs is structureel lager dan dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector. In 2016 bedroeg het verschil ongeveer 8 procent; ongeveer € 3 bruto per uur. Leraren met een bacheloropleiding hebben juist een iets hoger gemiddeld bruto uurloon dan vergelijkbare werknemers in de marktsector (ongeveer 3 procent).  

Voor leraren jonger dan 35 jaar is het gemiddelde uurloon over het algemeen relatief hoog in het voortgezet onderwijs, leraren ouder dan 50 jaar hebben meestal een relatief laag loon in het voortgezet onderwijs ten opzichte van de marktsector.

Over het onderzoek
Het onderzoek dat is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek maakt gebruik van registratie- en enquêtegegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor de loonvergelijking is gebruik gemaakt van de matchingmethode, waarbij voor elke werknemer in het onderwijs de meest vergelijkbare werknemer in de markt is gezocht. De groep werknemers in de marktsector waar leraren in het voortgezet onderwijs mee zijn vergeleken verschilt per vak(groep). Het onderzoek is nadrukkelijk geen vergelijking van lonen tussen functies.