Detail Sfeer

Nieuws

Ontwikkelingen bij de combinatie-ontslaggrond

dinsdag 30 maart 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

In het Burgerlijk Wetboek (BW) staan de gronden waarop een werkgever een werknemer kan ontslaan. Sinds 1 januari 2020 is daar een nieuwe ontslaggrond aan toegevoegd: de combinatie van elementen uit andere ontslaggronden, ofwel de i-grond. De laatste jurisprudentie laat een aantal ontwikkelingen zien in het toepassen van de i-grond.

Voor 1 januari 2020 kon een werkgever enkel een arbeidsovereenkomst via de kantonrechter ontbinden als aan alle vereisten van een ontslaggrond was voldaan. Meerdere ontslaggronden (waarvan niet aan alle vereisten is voldaan) konden niet worden gecombineerd. Vanaf 1 januari 2020 kan dit wel. Dit wordt de i-grond genoemd en staat vermeld in artikel 7:669 lid 3 sub i BW.

De verwachting was dat het hierdoor voor de werkgever iets gemakkelijker zou worden om een werknemer te ontslaan. Maar ook duurder: bij een ontslag op deze grond kan de kantonrechter een halve transitievergoeding extra toekennen.

Nieuwe ontwikkelingen
Vorig jaar besliste de rechter dat de werkgever zelf precies moet aangeven welke elementen uit welke ontslaggronden samen voldoende reden voor ontslag opleveren. De kantonrechter doet dat niet voor de werkgever.

Daarnaast was er nog een andere ontwikkeling. Enkele kantonrechters beslisten dat er voor de i-grond één ontslaggrond moest zijn, waarvan aan bijna alle vereisten werd voldaan. De combinatie van twee “halve” ontslaggronden zou niet genoeg zijn.

Recente jurisprudentie laat echter zien dat rechters toch anders beslissen:

  • Beslissing van de kantonrechter in Haarlem op 5 januari 2021
    Volgens deze rechter blijkt uit de wettekst en de wetsgeschiedenis niet dat de casus bijna moet voldoen aan één ontslaggrond. De combinatiegrond is er juist om maatwerk te kunnen toepassen. In dit geval was er sprake van “een beetje” verwijtbaar gedrag van de werknemer en “een beetje” verstoring van de arbeidsrelatie, samen genoeg voor ontslag. De werknemer kreeg 25% transitievergoeding extra.
  • Beslissing van het Gerechtshof Den Haag op 9 februari 2021
    In het hoger beroep van een andere zaak, besliste de rechter dat de aangedragen combinatie niet genoeg was voor ontslag. Het ging hier om onvoldoende functioneren en een verstoorde arbeidsverhouding. Het Hof wijst het ontbindingsverzoek af, omdat de werkgever een aangeboden verbetertraject niet heeft laten doorgaan en onvoldoende heeft geprobeerd het conflict op te lossen. Het Hof noemt echter niet het argument dat er één ontslaggrond moet zijn waar de casus bijna aan moet voldoen.