Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Ook studiebeurs voor onderwijsmasters Informatica

dinsdag 19 april 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

Universitaire studenten die na hun bachelor of master een universitaire lerarenopleiding of educatieve master in het schoolvak Informatica gaan volgen, ontvangen een studiebeurs van 5000 euro. Er is een tekort aan docenten Informatica in het voortgezet onderwijs en daarom investeert het ministerie van OCW mee in de opleiding van leraren. Ook promovendi komen in aanmerking voor de tegemoetkoming.  

De Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters van € 5.000,- bestond al voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Recent afgestudeerde universitaire studenten en promovendi die een eerstegraads bevoegdheid gaan halen voor Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks of Latijn kunnen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen van € 3.000,-.

Studeer je binnenkort af aan een universiteit (bachelor of master) en overweeg je om een onderwijsbevoegdheid te halen? Op de nieuwe website www.mastersvoorhetvo.nl kun je nagaan of je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Naast informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure voor deze regeling, bevat de website ook informatie over de arbeidsvoorwaarden en werkomgeving in het voortgezet onderwijs en over de universitaire lerarenopleidingen. Studenten en jonge docenten vertellen hoe zij de opleiding en het beroep ervaren. Laat je inspireren en informeren over het vak van leraar, de opleidingsmogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en de werkomgeving.