Nieuws

Opleidingskosten aftrekbaar van de transitievergoeding

vrijdag 15 november 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

De regering hecht belang aan (bij)scholing ter voorkoming van ontslag. Dat vraagt wat van werkgevers en werknemers. Werkgevers dienen zich in te spannen om werknemers – bij dreigend ontslag – zo goed mogelijk te herplaatsen, zo nodig met scholing en begeleiding. Werknemers dienen zo goed mogelijk mee te werken bij trajecten.

Bij ontslag ontvangen werknemers een transitievergoeding. De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de werknemer te helpen de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De werknemer kan deze vergoeding vrij besteden, en inzetten voor de doeleinden die hij wenst. De werknemer kan het geld dus besteden aan scholing ter bevordering van zijn transitie, maar dit hoeft niet.

De wetgever wil het mogelijk maken onder voorwaarden inzetbaarheidskosten van de werknemer die gemaakt zijn voor het uitoefenen van een andere functie aftrekbaar te maken van de transitievergoeding. Dit mag echter alleen als de werknemer (nadat de kosten zijn gespecificeerd en schriftelijk zijn meegedeeld aan de werknemer) uitdrukkelijk toestemming geeft hiervoor of als er duidelijke afspraken staan in de cao. De wetgever hoopt hiermee dat werkgevers investeren in activiteiten die de inzetbaarheid binnen de eigen organisatie vergroten en zo ontslagen voorkomen.

Bron: rijksoverheid.nl