Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Opleidingstrajecten voor pabo-gediplomeerden in het vmbo

maandag 12 december 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

Voor pabo-gediplomeerden in het vmbo komen opleidingstrajecten op maat om een bevoegdheid te halen. De VO-raad, Onderwijscoöperatie en Vereniging Hogescholen hebben gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van een voorstel waarmee een oplossing wordt geboden voor leraren die met een bevoegdheid voor het po lesgeven in het vmbo. Staatssecretaris Dekker heeft dit voorstel overgenomen. Vanaf februari 2017 kunnen in het vmbo werkzame pabo-gediplomeerden starten met een maatwerktraject om een bevoegdheid te halen.

Leraren die op basis van een pabo-diploma zijn benoemd in het voortgezet onderwijs en als leraar werkzaam zijn in het vmbo, kunnen kiezen uit twee opleidingstrajecten om een vo-bevoegdheid te halen:
  • een maatwerk-opscholingstraject, leidend tot een beperkte nieuwe bevoegdheid ‘groepsleerkracht vmbo onderbouw basis/kader’;
  • of een vakgericht maatwerk-opleidingstraject, leidend tot een volledige tweedegraads bevoegdheid voor het betreffende schoolvak. 
Specifiek voor het opscholingstraject richting de ‘bevoegdheid groepsleerkracht vmbo-onderbouw basis/kader’ geldt dat er naast aanvullende kennis en vaardigheden op het terrein van algemene pedagogiek en didactiek, Nederlands en rekenen/wiskunde, ook een keuze kan worden gemaakt uit één van de volgende drie profielen: Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, of Engels. 

Aanmelding en meer informatie
De eerste opleidingstrajecten zullen in februari 2017 starten. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Chrisma Immens van de Hogeschool Utrecht: chrisma.immens@hu.nl.