Nieuws

Opnieuw regionale procesbegeleiding bij leerlingendaling

maandag 29 april 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

De komende twee jaar gaat PentaRho in opdracht van het ministerie van OCW ondersteuning bieden aan schoolbesturen in de regio’s waar samenwerking bij krimp nodig is, maar nog onvoldoende van de grond komt. De procesbegeleiders gaan ook besturen ondersteunen die al wel samenwerken, maar tegen complexe vraagstukken aanlopen. Een regionaal procesbegeleider kan helpen regionale samenwerking vorm te geven.

Via de Regeling bekostiging regionale procesbegeleiders konden schoolbesturen bekostiging aanvragen voor het aanstellen van zo’n regionale procesbegeleider die werkt aan het tot stand brengen van samenwerking tussen schoolbesturen, gemeenten en andere belanghebbenden. Er waren 5 tranches voor de sectoren primair onderwijs en Voortgezet Onderwijs, de laatste tranche is vorig schooljaar afgerond. Het ministerie van OCW gaat dit instrument opnieuw tijdelijk inzetten in het voortgezet onderwijs, maar nu gerichter.

Meer informatie
Als u vragen heeft over leerlingendaling kunt u terecht bij de accountmanagers van OCW, door te mailen naar lld@minocw.nl.