Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Oproep voor goede voorbeelden banenafspraak vo

maandag 10 april 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Heeft uw school in het kader van de banenafspraak vo een werknemer met een arbeidsbeperking aangenomen? Loyalis doet in opdracht van de VO-raad en OCW de komende maanden onderzoek naar goede voorbeelden van de banenafspraak, en zoekt scholen die in het kader hiervan hun goede voorbeeld willen delen.

In zijn onderzoek zal Loyalis de gedeelde goede voorbeelden verzamelen en beschrijven en er conclusies uit afleiden. De voorbeelden en de eruit afgeleide conclusies kunnen - gecombineerd met achtergrondinformatie over (financiële) instrumenten - andere scholen enthousiasmeren om ook uitvoering te geven aan de banenafspraak en hen tips en handvatten bieden op dit vlak. Door uw voorbeeld te delen, levert u hier een bijdrage aan. Bovendien kan het onderzoek ook voor uw school relevante nieuwe informatie opleveren.

Wilt u meedoen met het onderzoek, laat het ons weten! U kunt dan tot 15 mei a.s. contact opnemen met de projectleider van de banenafspraak in het vo: gemmahufen@vo-raad.nl .  

De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek voor de zomervakantie worden gedeeld met de sector.

Banenafspraak
Eind 2023 moeten er in Nederland 125.000 extra banen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Van deze nieuwe banen moet het bedrijfsleven er 100.000 creëren en de overheid de overige 25.000. Voor het voortgezet onderwijs betekent deze Banenafspraak dat er jaarlijks 264 banen extra moeten komen. Dit omdat het vo de opdracht heeft gekregen om de komende jaren 2640 mensen met een arbeidshandicap te plaatsen.

Meer informatie:
Bekijk het dossier over de banenafspraak op onze website.