Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Overzicht maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2018

woensdag 31 januari 2018 | Algemeen Voion

Per 1 januari 2018 zijn een aantal regels op het gebied van abeidsomstandigheden, Wajong en het minimumloon gewijzigd.

Arbeidsomstandigheden
Per 1 januari 2018 gelden nieuwe eisen waar certificerende instellingen aan moeten voldoen om certificaten af te mogen geven die op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving vereist zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de certificatie van arbodiensten, kraanmachinisten, duikers en asbestverwijdering. De nieuwe voorschriften houden in dat certificerende instellingen moeten beschikken over een accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Deze wijzigingen zorgen voor een verdere professionalisering van de wettelijk verplichte certificering. Er geldt een overgangsregeling tot eind 2019.

Wajong
Per 1 januari wordt de uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen 70% van het wettelijk minimumloon. De uitkering voor Wajongers met arbeidsvermogen wordt daardoor meer gelijk aan die van jonggehandicapten in de Participatiewet, vanuit de gedachte dat beide groepen jonggehandicapten zijn met arbeidsmogelijkheden. Beide groepen vallen onder de banenafspraak. Anders dan de jonggehandicapten in de Participatiewet is er voor Wajongers geen partner- of vermogenstoets.

Minimumloon
Vanaf 2018 hebben meer werkenden recht op minimaal het minimumloon. Vanaf 1 januari geldt het recht op minimumloon ook voor:
  1. het werken met stukloon;
  2. overwerk, inclusief vakantiegeld;
  3. werkzaamheden op basis van een overeenkomst (anders dan een arbeidsovereenkomst). 
Het minimumloon is per 1 januari 2018 € 1.578,00 bruto per maand (was € 1.565,40 bruto per maand).

Bron: rijksoverheid