Nieuws

Pabo-gediplomeerden met certificaat bevoegd voor onderbouw vmbo basis/kader

maandag 4 maart 2019 | Loopbaan en professionalisering | Algemeen Voion

Pabo-gediplomeerden die (eerder) het certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ hebben behaald staan bevoegd voor de klas in de onderbouw van het vmbo basis/kader. De Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo is hiervoor per februari 2019 aangepast. De bevoegdheid is hiermee nu formeel bekrachtigd.

Pabo-gediplomeerden die les geven of les willen geven in de onderbouw van het vmbo basis/kader kunnen hiervoor een kort scholingstraject vo volgen. De scholing leidt bij succesvolle afronding tot een certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’. Met het certificaat mogen zij lesgeven in de vakken Nederlands en rekenen-wiskunde en de keuzevakken die gekozen zijn bij het behaalde certificaat. De scholing richt zich op specifieke pedagogische, vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden gericht op vmbo-leerlingen. 

Tegemoetkoming studiekosten tot en met 2020
Via de subsidieregeling korte scholingstrajecten vo is een vergoeding van 80% van de totale scholingskosten te krijgen (met een maximum van € 6.000,-). De subsidie moet binnen acht weken na de eerste cursusdag worden aangevraagd.

Zie ook: