Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

  • maandag 29 januari 2018 Handreiking Arbobeleid(splan) voor het voortgezet onderwijs De handreiking geeft scholen een leidraad voor hoe ze de zorg voor veilige- en gezonde arbeidsomstandigheden kunnen organiseren. Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • dinsdag 16 januari 2018 Monitor Onderwijshuisvesting aangeboden aan Tweede Kamer De staat van onderhoud en fysieke uitstraling van scholen zijn behoorlijk op orde, maar het is van belang is om werk te maken van het verduurzamen en energiezuiniger maken van schoolgebouwen, concludeert de Minister. Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer
  • donderdag 11 januari 2018 Einde Kandidatenpool tekortvakken Na een jaar de ‘Kandidatenpool tekortvakken’ op MeesterBaan te hebben gehad, stopt Voion met de pool. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • woensdag 13 december 2017 Twee jaar halvering collegegeld voor alle lerarenopleidingen Studenten die nieuw zijn in het hoger onderwijs en per collegejaar 2018/2019 beginnen, krijgen niet alleen twee jaar halvering van het collegegeld wanneer zij kiezen voor een PABO-opleiding, maar ook voor andere lerarenopleidingen. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • maandag 11 december 2017 Nieuwe website Veilige praktijklokalen PIE is online De site Veiligepraktijklokalen.nl/pie geeft docenten, afdelingsleiders en directies informatie en tools om samen het gesprek aan te gaan, om zo het onderwijs veiliger en gezonder te maken. Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • donderdag 7 december 2017 Hoe zorgt u voor een veilig en gezond werkklimaat in het gymnastieklokaal? In scholen gebeuren de meeste ongelukken tijdens de gymles. Berucht is ook de slechte akoestiek in gymzalen. Bovendien hebben docenten lichamelijke opvoeding te maken met zware fysieke belasting. Wat kunt u als werkgever doen om het werkklimaat in he Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • donderdag 7 december 2017 Gewijzigde norm: Deskundige ondersteuning bij uitvoering arbobeleid Met ingang van 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Deze wijzigingen hebben consequenties voor twee minimumeisen in de norm ‘Deskundige ondersteuning bij uitvoering arbobeleid’ in de Arbocatalogus-VO. Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • dinsdag 5 december 2017 Kamerbrief Stand van zaken Lerarenagenda 2013-2020 In een brief aan de Tweede Kamer kijken Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) terug op de ingezette acties vanuit de Lerarenagenda 2013-2020 en de bereikte resultaten. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • dinsdag 5 december 2017 Ruim 300 toekenningen studiebeurs voor tekortvakken In 2017 hebben 334 studenten een extra studiebeurs ontvangen voor een eerstegraads lerarenopleiding in een tekortvak. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • dinsdag 5 december 2017 Kamerbrief en voortgangsrapportage lerarentekort Nu en in de komende jaren blijft actie hard nodig om een dreigend lerarentekort af te wenden. Wel is er iets meer tijd om de problemen aan te pakken, doordat het tekort langzamer oploopt dan eerder voorspeld. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer

filteren op programmalijn

filteren op jaartal

nieuwsbrieven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven! Mis zo niets om in uw school een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.

aanmelden nieuwsbrieven