Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

  • donderdag 7 februari 2019 Kabinet werkt verder aan nieuw pensioenstelsel Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk. Daarom wordt de komende maanden verder gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • woensdag 6 februari 2019 Bepaal uw risico op overspanning Wilt u weten hoe het met de psychosociale arbeidsbelasting van uzelf of van uw medewerkers is gesteld? De onlangs vernieuwde Welzijnscheck-VO brengt het risico op overspanning in kaart inclusief de individuele- en organisatiekenmerken die dat risico Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • woensdag 6 februari 2019 Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich in uw regio? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktramingen opgesteld, die u antwoord geven op vragen over regionale arbeidsmarktontwikkelingen. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • maandag 28 januari 2019 Lucelle Deneer Leraar van het Jaar 2018-2019 Lucelle Deneer, docent maatschappijleer op het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo, is verkozen tot Leraar van het jaar 2018-2019 voor het voortgezet onderwijs. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • maandag 28 januari 2019 Aanpassing hoogte maximale transitievergoeding en minimumloon Zoals elk jaar is de transitievergoeding ook in 2019 weer geïndexeerd. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • maandag 28 januari 2019 Nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter Sinds kort is er een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter. De werkwijzer Poortwachter helpt u bij de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • maandag 28 januari 2019 Handreiking voor vervroegde uittreding De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd die duidelijkheid schept over de vraag hoe u toetst of sprake is van een Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • maandag 28 januari 2019 Bezuinigingen WIA van tafel Het kabinet ziet af van de geplande bezuiniging op de arbeidsongeschiktheidswet, de WIA. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • maandag 28 januari 2019 Stijging in de WIA-instroom, vooral in onderwijs De instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is toegenomen. Een van de belangrijkste oorzaken is dat er meer 60-plussers zijn die langer doorwerken. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • donderdag 17 januari 2019 Lerarentekorten nog steeds urgent De situatie voor de tekortvakken lijkt in de komende jaren problematischer te worden in het vo. Terwijl de situatie voor andere vakken wellicht iets beter wordt. Dat schrijven de onderwijsministers in een brief aan de Tweede Kamer. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion | lees meer

filteren op programmalijn

filteren op jaartal

nieuwsbrieven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven! Mis zo niets om in uw school een aantrekkelijke werkomgeving te creƫren.

aanmelden nieuwsbrieven