Nieuws

Per 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet van kracht

dinsdag 12 juni 2018 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Sinds 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. Per 1 juli 2018 loopt de overgangsperiode, zoals die in de Arbowet is opgenomen, af en moet een aantal zaken echt geregeld zijn. Zo krijgen werkgevers tot 1 juli 2018 de tijd om het bestaande arbodienstverleningscontract aan te passen. Inmiddels is bekendgemaakt hoe hoog de boetes zijn, die de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan  opleggen.

In diverse publicaties van Voion heeft u al kunnen lezen wat de consequenties van de nieuwe Arbowet zijn voor werkgevers én werknemers. Per 1 juli 2018 moeten alle organisaties volledig voldoen aan alle nieuwe eisen. Als dat niet het geval is, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen.

Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen kunt u lezen in het artikel: Check nieuwe Arbowet: Alles op orde?

Boetes per 1 juli 2018
Bij een overtreding zal de Inspectie SZW vaak eerst een waarschuwing of eis tot naleving geven, maar in sommige gevallen is het ook mogelijk dat zij direct een boete opleggen. Dat laatste is het geval bij het ontbreken van een basiscontract.  Hieronder een schematisch overzicht van de boetes die betrekking hebben op de belangrijkste wijzigingen:

Boetes omtrent het basiscontract
  • Geen basiscontract
€ 1.500 (kan direct worden opgelegd)
  • Basiscontract niet compleet
€ 750
  • Adviseren van de werkgever over de begeleiding van werknemers die door ziekte niet kunnen werken nietopnemen in basiscontract
€ 750
  • De werkwijze van de bedrijfsarts is niet opgenomen in het basiscontract
€ 1.500
Boetes omtrent preventiemedewerkers
  • Niet laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers (preventiemedewerkers)
€ 1.500
Boetes omtrent open spreekuur
  • Werknemers niet actief wijzen op de mogelijkheid tot een open spreekuur
€ 1.500
Boetes omtrent uitbreiding rol van de bedrijfsarts
  • Geen doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts
€ 1.500
  • Bedrijfsarts heeft geen mogelijkheid de werkplek te bezoeken
€ 1.500
Boetes omtrent second opinion
  • Geen mogelijkheid tot second opinion
€ 1.500
  • Het niet juist ter beschikking stellen van de second opinion
€ 750

Meer lezen over de nieuwe Arbowet: