Nieuws

Persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling

woensdag 5 juni 2019 | Veilig en vitaal werken

Om leven lang leren te stimuleren willen minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de fiscale scholingsaftrek vervangen door het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen jaarlijks zo’n 100.000 tot 200.000 mensen aanspraak maken op een  persoonlijk ontwikkelbudget van € 1000 tot € 2000 per persoon.

Toegankelijker en eenvoudiger
Wie een opleiding of cursus wil doen, hoeft zich straks alleen online aan te melden voor het  STAP-budget. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het budget direct uitbetaald aan de opleidingsinstelling en kan de aanvrager van start gaan met de opleiding. Volgens de bewindslieden is het STAP-budget daarmee toegankelijk en eenvoudig in gebruik, en wordt tegelijkertijd misbruik tegengaan.

Individueel ontwikkelbudget
Ongeveer 1,3 miljoen werknemers hebben nu al, via cao-afspraken, recht op een individueel ontwikkelbudget. Maar lang niet iedereen maakt daar gebruik van of kan daar gebruik van maken. Koolmees en Van Engelshoven werken daarom ook aan een digitaal overzicht waar iemands individuele scholingsmogelijkheden staan. Zo krijgen mensen beter inzicht in hun eigen mogelijkheden. Ook gaan ze de belastingregels rondom private leerbudgetten verduidelijken. En de ministers werken aan een flexibeler opleidingsaanbod, zodat een opleiding beter te combineren is met werk en privé.

Lange termijn
Minister Koolmees: “Het is belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk. En dat ze daarmee aan de slag gaan. Dat moet vanzelfsprekend worden. Dat is niet alleen nodig voor de arbeidsmarkt – het is ook heel leuk om nieuwe dingen te leren en nieuwe dingen te doen.”

Bekijk de brief van Minister Koolmees  en Minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer.

Bron: www.rijksoverheid.nl