Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Pilot Teach-nasium van start

vrijdag 29 september 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In het schooljaar 2018-2019 begint de pilot met het zogenaamde ‘Teach-nasium’, waar leerlingen van havo 3 en vwo 4 op twee middelbare scholen in Rotterdam worden voorbereid op of een beeld krijgen van wat het betekent om in het onderwijs werkzaam te zijn. Leerlingen kunnen kiezen voor een variant waarin zij, naast het reguliere onderwijsprogramma, onderwijskundige vakken aangeboden krijgen. De pilot is bedoeld om scholieren zo vroeg mogelijk te interesseren en motiveren voor het lerarenvak, zodat meer leerlingen kiezen voor een baan als leraar.  

De onderwijskundige vakken worden onder andere aangeboden door middel van colleges op het gebied van pedagogiek, onderwijskunde en didactiek. Ook een stage behoort tot de mogelijkheden, zowel op de eigen middelbare school als op een van de basisscholen die meedoen aan de pilot. Daarnaast worden de leerlingen begeleid richting een academische variant van de pabo die het mogelijk maakt om in vijf jaar zowel hun pabo-diploma als hun master onderwijskunde te behalen. De doelstellingen van het Teach-nasium zijn het vergroten van de kwaliteit, kwantiteit en diversiteit van de instroom op lerarenopleidingen.

Voorwaarden en selectie
De voorwaarden, de selectie en het programma worden op dit moment ontwikkeld zodat leerlingen die voor het Teach-nasium in aanmerking komen in april/mei 2017 voor deze richting kunnen kiezen. Het schooljaar daarop (2018-2019) beginnen de leerlingen concreet aan het extra vakkenpakket dat dit speciale programma biedt.