Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Pilotscholen gezocht: Over werk(druk) gesproken

zaterdag 7 april 2018 | Loopbaan & professionalisering | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Wilt u iets doen aan de werkdrukproblemen in uw organisatie? Onderkent u het belang van een goede dialoog in uw school? Wilt u de teams in uw school verder ontwikkelen en de professionele ruimte van docenten vergroten? Geef u dan op als pilotschool en ga met een bewezen effectieve methodiek aan de slag om werkdrukproblemen in uw organisatie aan te pakken.

In de zorgsector is recent een methodiek ontwikkeld om met het team oplossingen te vinden voor werkdrukproblemen. Hierin staat een continue oplossingsgerichte dialoog centraal. Tussen teamleden onderling, tussen teams en hun leidinggevende en tussen teams en bestuurder. Deze methodiek is wetenschappelijk getest en effectief gebleken. Voion wil deze aanpak inzetten om werkdrukproblemen in het voortgezet onderwijs aan te pakken en zoekt daarvoor pilotscholen.

Als pilotschool gaat u samen met een projectleider aan de slag. Alle benodigde middelen zoals een handleiding, een draaiboek en een tool voor een werkdrukbelevingsonderzoek staan tot uw beschikking. Teamleiders nemen deel aan een teamcoachingsprogramma om hun vaardigheden voor het voeren van een constructieve dialoog verder te ontwikkelen.

Tijdens het gehele traject kijkt Voion met u mee en ondersteunt u waar nodig. Op basis van uw ervaringen wordt de aanpak verder geperfectioneerd voor scholen in het voortgezet onderwijs.

Wat kost het?
Aan het doorlopen van het traject en het teamcoachingsprogramma voor de teamleiders zijn geen kosten verbonden. U investeert uitsluitend tijd en aandacht.

Interesse?
Wilt u meer informatie of heeft u interesse om deel te nemen als pilotschool? Neem dan contact op met Emile Thijssen via 06 513 539 75 of stuur een mail naar info@voion.nl.

In de flyer Over werk(druk) gesproken leest u meer over de methodiek.