Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Positieve cijfers inzake de banenafspraak

dinsdag 27 september 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Op 13 juli jl. heeft UWV de cijfers bekendgemaakt m.b.t. de banenafspraak. Uit de cijfers blijkt dat met name de werkgevers in de marktsector voor liggen op schema. Daar zijn vanaf het moment van de nulmeting (1 januari 2013) in totaal 15.604 banen gerealiseerd. De doelstelling uit het sociaal akkoord was 6.000 banen. De cijfers voor de vo-sector zijn nog niet bekend.

Bij de overheid zijn er vanaf de nulmeting tot eind vorig jaar 5.453 banen voor mensen met een beperking ontstaan. De doelstelling in het sociaal akkoord lag hier op 3.000 banen. Het totale aantal banen was tijdens de nulmeting 75.000 en is nu 96.000. Door dit resultaat is er nu geen aanleiding om de quotumregeling te activeren, die staatssecretaris Klijnsma als ‘stok achter de deur’ beschikbaar heeft voor het geval het afgesproken aantal banen niet zou zijn gerealiseerd.Wat de cijfers voor de vo-sector zijn, is op dit moment niet bekend.