Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Prinsjesdag 2016: sociale zekerheid

dinsdag 27 september 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota met hierin de belangrijkste plannen voor 2017. U leest hier wat de plannen voor het volgend jaar zijn op het gebied van sociale zekerheid.

Werkloosheid
De werkloosheid bevindt zich met 5,8 procent op het laagste percentage sinds 2012. Er werken 122.000 extra werkenden sinds begin 2016. De 45-plussers, die het lang extra lastig hadden, zien de laatste maanden hun kans op werk weer toenemen. Volgens minister Asscher zijn er altijd nog teveel mensen werkloos. Dit zijn de aangekondigde plannen:
  • Om ieders arbeidskansen te verbeteren, gaat het UWV meer persoonlijke dienstverlening geven aan de mensen die dat nodig hebben;
  • Werkloze vijftigplussers krijgen ook in 2017 een steuntje in de rug. Zo wordt de leeftijd voor de no-riskpolis verlaagd naar 56-jaar. Dit stimuleert werkgevers om oudere werklozen aan te nemen;
  • Er komt € 68 miljoen beschikbaar voor het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ om de kansen van (werkloze) 50-plussers bij werkgevers beter te benutten;
  • Het lage inkomensvoordeel (LIV) maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om mensen met een laag inkomen (tot 120 % van het minimumloon) in dienst te nemen en te houden.

Arbeidsmarkt       

  • Het kabinet kijkt in 2017 kritisch naar de knelpunten op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil bijvoorbeeld niet dat werkgevers alleen een re-integratietraject starten om loonsanctie tevoorkomen. Ze  wil een gelijkere verdeling van verantwoordelijkheden tussen werkgevers en werknemers bij ziekte van een werknemer. Tegelijkertijd behouden zieke werknemers de maximale kans op terugkeer naar werk.
  • Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen werkgevers in de marktsector compensatie krijgen voor de wettelijke transitievergoeding. Hoe dit in het onderwijs opgelost gaat worden is nog niet bekend.
  • Het kabinet gaat ook de beoordeling van re-integratietrajecten door het UWV, in het bijzonder de re-integratie bij een nieuwe werkgever (tweede spoor), begrijpelijker en voorspelbaarder maken.
  • Daarnaast moeten zowel werknemers als werkgevers straks het initiatief kunnen nemen voor een vervroegde WIA-aanvraag, als een zieke werknemer geen perspectief meer heeft op terugkeer op de arbeidsmarkt.

Pensioen

  • Kleine pensioenen worden vanaf 2017 automatisch overgedragen aan het pensioenfonds van de huidige werkgever.
  • Het kabinet wil het pensioenstelsel beter aan laten sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt. Daarbij baseert het kabinet zich op de breed gedragen wensen uit de Nationale Pensioendialoog. Zo wil men in het toekomstig pensioenstelsel de ingelegde premies en pensioenopbouw beter met elkaar in balans laten zijn. Het kabinet heeft verschillende overgangsmanieren uitgewerkt om dit op een eerlijke en evenwichtige manier te doen, dit staat nader uitgewerkt in de Perspectiefnota “Toekomst Pensioenstelsel” dat Staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.