Nieuws

Prinsjesdag 2019: sociale zekerheid

woensdag 18 september 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Op Prinsjesdag presenteert het kabinet de Miljoenennota met hierin de belangrijkste plannen voor 2020. Hieronder treft u op het gebied van sociale zekerheid de belangrijkste onderwerpen aan.
 
Geboorteverlof
Vanaf 1 juli 2020 kan de partner van een moeder 5 weken geboorteverlof opnemen. De partner krijgt tijdens dit verlof een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon. Dit wordt door het UWV betaald.
Een langer geboorteverlof zorgt ervoor dat moeders, hun partner en het kind meer tijd samen hebben. Zo kan een goede band ontstaan tussen de ouders en het kind. Ook kunnen taken in en rond het huis vanaf het begin al eerlijker worden verdeeld.

Pensioen
Het pensioenakkoord maakt de opbouw van het pensioen persoonlijker en toekomstbestendig. Door het akkoord stijgt de AOW-leeftijd minder snel en komt in 2024 uit op 67 jaar. In 2020 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor duurzame inzetbaarheid. Hierdoor kunnen mensen tot aan hun pensioen blijven werken.

Wet arbeidsmarkt in Balans
Vanwege het hoge armoederisico en de toename van het aantal zzp-ers, treft het kabinet een aantal maatregelen om ongewenste effecten van de toename van flexibele dienstverbanden en zelfstandigen tegen te gaan. Zo verkleint de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die begin 2019 werd aangenomen, de verschillen tussen vast en flexibel werkenden. Ook introduceert het kabinet vanaf 2021 een minimum¬≠tarief van 16 euro per uur voor zzp’ers. Daarnaast wordt de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 in jaarlijkse stappen van 250 euro teruggebracht tot 5.000 euro. Tegelijkertijd wordt de arbeidskorting in 2020, 2021 en 2022 stapsgewijs verhoogd en gaan werkenden in 2020 minder inkomstenbelasting betalen. Hierdoor worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers verkleind.