Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Professionaliseringsbudget naar rato

dinsdag 5 april 2016 | Loopbaan & professionalisering

De sociale partners in het voortgezet onderwijs willen in de komende CAO VO duidelijk vastleggen dat het individuele professionaliseringsbudget van 83 uur naar rato van de betrekkingsomvang wordt toegekend. Nu bestaat daar nog onduidelijkheid over.

Onlangs heeft de Bezwarencommissie CAO-VO een uitspraak gedaan over het individuele professionaliseringsbudget van 83 uur. De commissie heeft het artikel waarin dit budget is vastgelegd zo geïnterpreteerd, dat het budget niet naar rato hoeft te worden toegekend bij parttimers. De sociale partners AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, FvOv en de VO-raad verklaren dat deze uitleg niet conform de intentie van de cao-partijen is.

In de komende CAO VO zal daarom duidelijk worden vastgelegd dat toekenning van het professionaliseringsbudget gebeurt naar rato van de betrekkingsomvang. Het recht op professionaliseringsbudget betreft een minimumbepaling, hetgeen betekent dat scholen ervoor kunnen kiezen om meer budget aan hun werknemers toe te kennen. Hiervoor geldt dan eveneens de naar rato-bepaling, tenzij anders is afgesproken.

Meer informatie