Nieuws

Project Baanbrekers officieel gestart

vrijdag 15 november 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Schoolbesturen die de uitdaging willen aangaan om een of meer nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren, kunnen zich aanmelden bij het project Baanbrekers. Het project Baanbrekers van de VO- en PO-raad neemt knelpunten weg waar schoolbesturen tegenaan lopen. Het project is op 11 november officieel gestart.

Het project Baanbrekers biedt praktische ondersteuning voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs bij het realiseren van nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het doel is om meer mensen met een arbeidsbeperking een kans te bieden op een baan in het onderwijs. In totaal kunnen er in twee jaar 72 schoolbesturen actief deelnemen aan het project.

Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs geven aan dat zij het doel van de banenafspraak om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen onderschrijven. Tegelijkertijd geven de schoolbesturen ook aan veel moeite te hebben om banen te creëren voor de doelgroep als gevolg van een combinatie van sectorspecifieke én algemene knelpunten. Daarom is gekozen voor een strategie waarbij er vooral aandacht is voor het oplossen van de praktische knelpunten van het deelnemende schoolbestuur. Een schoolbestuur kan zich aanmelden via baanbrekers@vo-raad.nl.

Meer informatie