Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Project Trainees in het onderwijs van start

dinsdag 6 december 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In samenwerking met de VSNU en de VO-raad wordt gewerkt aan een herziend en verbeterd traineeship. De Radboud Universiteit is penvoerder van dit project ‘Trainees in het onderwijs’. Het project bouwt verder op de huidige traineeprogramma’s Eerst de Klas (EDK) en het OnderwijsTraineeship (OTS) en verzamelt daarnaast andere good practices op het gebied van het opleiden van jonge (onderwijs)talenten.

Een projectteam gaat samen met (ervarings)deskundigen uit het veld, in de periode november 2016 - juni 2017, werken aan zowel een inhoudelijk programma als aan een model voor duurzame inbedding, structuur en financiering. Er zal in het project nadrukkelijk zowel landelijk als regionaal gewerkt worden.

Meedenksessies
In december en januari organiseert het project ‘Trainees in het onderwijs’ bijeenkomsten om input te verzamelen. Tijdens deze algemene meedenksessies en brainstorms op thema bent u als schoolleider, docent, schoolopleider of -begeleider, HRM-professional of (oud-)trainee van harte welkom om mee te denken over het ontwerp van een nieuw traineeprogramma. Via de website http://traineesinhetonderwijs.nl  kunt u zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten.