Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Project 'Versterking medezeggenschap in onderwijs' verlengd

dinsdag 19 januari 2016 | Algemeen Voion

Het project voor het versterken van de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs – dat oorspronkelijk op 1 januari 2016 zou aflopen - wordt in afgeslankte vorm tot eind 2018 voortgezet. Ontwikkelde hulpmiddelen en activiteiten blijven beschikbaar voor besturen en medezeggenschapsraden. Ook worden er nog MR-cursussen vergoed.

Zo is het vanaf dit jaar weer mogelijk voor bestuurders en leden van medezeggenschapsraden om een Quickstart Medezeggenschap (training), begeleidingstraject of een korte cursus of workshop op het vlak van medezeggenschap aan te vragen. Nieuw is dat er een online schakelpunt medezeggenschap wordt ingericht, waar u terecht kunt met al uw vragen. Deze vragen worden indien mogelijk direct beantwoord; in sommige gevallen wordt u doorverwezen of wordt een begeleidingstraject of training aangeraden.

Op de website infowms.nl vindt u meer informatie over het project, de aan te vragen ondersteuning en de ontwikkelde hulpmiddelen waar u zelf mee aan de slag kunt. Op medezeggenschap-passendonderwijs.nl vindt u daarnaast specifieke informatie over passend onderwijs en medezeggenschap.