Nieuws

Protocol volledig openen voortgezet onderwijs gepubliceerd

woensdag 1 juli 2020 | Veilig en vitaal werken

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben, naar aanleiding van het kabinetsbesluit van dinsdag 24 juni, het definitieve protocol volledig openen voortgezet onderwijs gepubliceerd. Dit protocol is een wijziging van het eerder gecommuniceerde protocol en bevat een aantal verplichtingen en verschillende adviezen zodat alle scholen op 1 juli volledig en verantwoord open kunnen. De vervoersafspraken zijn in dit protocol nog niet opgenomen en volgen zo snel mogelijk.

Het besluit van het Kabinet houdt in dat het onderwijs na de zomervakantie voor alle leerlingen in een grotendeels regulier rooster wordt hervat. De 1,5 meter afstandsmaatregel tussen leerlingen vervalt wat scholen meer mogelijkheden en flexibiliteit geeft op het gebied van onderwijsruimten- en activiteiten.

De verdere versoepeling maakt een toenemende normalisering van het onderwijs mogelijk mits de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen van het RIVM strikt worden opgevolgd.

De belangrijkste wijzigingen die zijn opgenomen in het protocol:

  • De 1.5 meter-regel tussen leerlingen vervalt in het voortgezet onderwijs. Dit geldt ook voor leerlingen in het vo die 18 jaar of ouder zijn.
  • Tussen onderwijspersoneel en leerlingen, en tussen onderwijspersoneel onderling blijft de 1,5 meter afstand wel gehandhaafd.
  • Indien het waarborgen van de 1,5 meter afstand niet mogelijk blijkt (bewegingsonderwijs, handvaardigheid, techniek etc.) kan van de 1,5 afstand worden afgeweken. Dit is een – door het RIVM toegestane - afwijking van de landelijke maatregelen. Bij de vakken waar dit van toepassing is, treden het betrokken onderwijspersoneel en de schoolleiding met elkaar in overleg.
  • Scholen moeten bij hun ‘gasten’, dus geen leerlingen of personeel, maar ouders/verzorgers en andere volwassenen, triage strikt toepassen. In het protocol staat een link naar de pagina van het RIVM hierover.
  • Ook na de vakantie wordt van leerlingen gevraagd zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school te komen. Maak over het gebruik van OV tijdig afspraken met de regionale vervoerder. Uitgezonderd zijn scholen met minder dan 100 leerlingen die per dag van en naar school reizen met het OV. Meldt dat wel bij de regionale vervoerders. Hiervoor is een apart ‘afsprakenkader veilig vervoer VO’ gemaakt.