Nieuws

Psychosociale arbeidsbelasting en burn-out klachten nemen toe

dinsdag 12 februari 2019 | Veilig en vitaal werken

De arbeidsomstandigheden in het onderwijs zijn over het algemeen goed. De uitzondering: psychosociale arbeidsbelasting. Na de gezondheidszorg, is er in Nederland geen enkele sector waarin werknemers meer blootstaan aan werkdrukgerelateerde risicofactoren dan in het onderwijs. In vergelijking met andere sectoren lopen werknemers in het onderwijs het grootste risico op een psychische beroepsziekte. De psychosociale arbeidsbelasting neemt toe en daarmee de burn-outklachten. Dit blijkt uit de Arbobalans 2018 van TNO. 

De tweejaarlijkse Arbobalans geeft een overzicht van de kwaliteit van arbeid, de werkgerelateerde gezondheid in Nederland en de ontwikkelingen hierin. Er is aandacht voor kerncijfers, ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten. In dit bericht leest u de opvallendste resultaten voor het onderwijs.

Hoge taakeisen en lage autonomie
Uit de Arbobalans 2018 blijkt dat de fysieke belasting en de omgevingsbelasting (lawaaierige omgeving en werken met gevaarlijke stoffen) de afgelopen tien jaar ongeveer gelijk blijft. De proportie onderwijswerknemers die hoge taakeisen in combinatie met lage autonomie ervaren, is in 10 jaar toegenomen van 20% tot ruim 30%. Een kwart van het ziekteverzuim in het onderwijs wordt veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting. Het ziekteverzuimpercentage ligt in het onderwijs op 4,4% in 2017 . In vergelijking met andere sectoren is het ziekteverzuim bovengemiddeld.

Duurzame inzetbaarheid
De mate waarin werknemers zeggen te willen en kunnen doorwerken, is indicatief voor duurzame inzetbaarheid. In het onderwijs komt de gemiddelde leeftijd tot welke werknemers zeggen te kunnen doorwerken en willen doorwerken, ongeveer overeen. Terwijl  in andere sectoren het tegenovergestelde aan de hand is. Hier denken werknemers namelijk gemiddeld langer te kunnen doorwerken dan dat ze willen.

Ongewenst gedrag
Het beeld van ongewenst gedrag is in 2017 vrijwel hetzelfde als in 2007. Uit een tabel van de NEA 2017 blijkt dat de mate waarin ongewenst gedrag van collega’s en leidinggevenden in het vo voorkomt vergelijkbaar is met andere sectoren. Wat betreft extern ongewenst gedrag komt het onderwijs op de derde plek.

Download het complete rapport Arbobalans 2018