Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Publicatie over motivatie leerkrachten bekroond

maandag 7 september 2015 | Loopbaan & professionalisering | Veilig, gezond & vitaal werken

Prof. dr. Rob Martens van het Welten-instituut heeft samen met oud-collega Kees de Brabander de outstanding publication award ontvangen voor hun artikel over motivatietheorie. Deze tweejaarlijkse prijs voor het beste wetenschappelijke artikel over onderwijsonderzoek wordt uitgereikt door EARLI, de grootste wetenschappelijke organisatie voor onderwijsonderzoek van Europa. De Brabander en Martens ontvingen hun prijs voor het artikel 'Towards a Unified Theory of Task-Specific Motivation'.

Motivatietheorie
Centrale uitgangsvraag voor het wetenschappelijke artikel was: Wat motiveert leraren om aan hun professionele ontwikkeling te werken? Om die vraag te beantwoorden, is er een flink aantal motivatietheorieën uit de psychologie voorhanden. Bovendien overlappen ze elkaar gedeeltelijk, waardoor het landschap van motivatieonderzoek er soms wat onoverzichtelijk uitziet.

Kees de Brabander en Rob Martens hebben de uitdaging aangenomen om na te denken over een model met het beste van verschillende bestaande motivatietheorieën. De auteurs zijn namens de Open Universiteit betrokken bij onderzoek in het kader van Leraar24. Het resultaat wordt gepresenteerd in het bekroonde artikel 'Towards a Unified Theory of Task-Specific Motivation' dat in januari 2014 verscheen in het tijdschrift Educational Research Review.

De focus ligt op taakspecifieke motivatie, dat wil zeggen motivatie voor concrete (professionaliserings)activiteiten. Resultaat is een model waarin gevoel, verstand en ervaren waardering cruciaal zijn. Leraren die plezier hebben bij het uitvoeren van concrete taken, die weten dat die taken iets opleveren en die zich gesteund weten door hun omgeving, zijn gemotiveerde leraren. Voor een Nederlandstalige beschrijving van de inhoud van het werk kunt u terecht op de website van het Welten-instituut in het Dossier motivatie.