Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Quotumregeling actief per 1 januari 2018

woensdag 31 januari 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Vanaf 1 januari 2018 geldt de quotumregeling voor overheidswerkgevers, waaronder het onderwijs. De quotumregeling is ingegaan omdat de overheidswerkgevers gezamenlijk in 2016 niet voor voldoende banen gezorgd hebben.

De quotumregeling geldt echter per individuele werkgever. Indien de individuele werkgever niet voor genoeg extra banen voor arbeidsgehandicapten zorgt, dan krijgt hij te maken met de quotumregeling. Zorgen de overheidswerkgevers gezamenlijk in 2018 voor voldoende banen, dan vervalt de quotumregeling en gaat de banenafspraak weer gelden.

Voor 2018 is het quotumpercentage vastgesteld op 1,93%. Dit betekent dat 1,93% van alle verloonde uren bij de werkgever uit werknemers uit de doelgroep moet bestaan. Overigens geldt de quotumwet niet voor een werkgever die minder dan 25 mensen in dienst heeft. Dit aantal wordt uitgedrukt in verloonde uren. UWV stelt vast of een werkgever onder de regeling valt en verstuurt in het eerste kwartaal van 2018 bericht hierover.

Wat gebeurt er indien de werkgever te weinig banen heeft gecreëerd? De werkgever krijgt een heffing opgelegd van €5000,00 per niet ingevulde baan. Omdat het kabinet een onderzoek instelt naar de knelpunten, wordt er over 2018 nog geen heffing opgelegd. Er wordt in 2018 wel een meting uitgevoerd, maar dit heeft dus geen financiële consequenties indien blijkt dat de werkgever te weinig banen heeft gecreëerd. In 2019 wordt er weer een meting uitgevoerd. Deze meting kan wel financiële consequenties hebben voor een individuele werkgever.

Overigens wordt de t+2 regel afgeschaft. Dit betekent dat als de werknemer meer gaat verdienen, hij in het doelgroepenregister blijft staan.

Meer informatie