Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Regeerakkoord en sociale zekerheid

dinsdag 28 november 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Op 10 oktober jl. presenteerde Rutte lll het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst'. In dit artikel leest u de belangrijkste plannen op het gebied van sociale zekerheid.

Verruiming ontslagrecht
Sinds de Wet Werk en zekerheid lopen werkgevers tegen situaties aan waarin op basis van elk van de afzonderlijke bestaande ontslaggronden onvoldoende wettelijke basis is voor ontslag, maar waar wel bij meerdere gronden gedeeltelijk sprake is van problemen (bijvoorbeeld verwijtbaar handelen gecombineerd met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie). In die gevallen zal het mogelijk worden gemaakt om de rechter de afweging te laten maken of het van een werkgever verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten of dat ontslag gerechtvaardigd is op basis van de cumulatie van ontslaggronden. Hier staat voor de werknemer tegenover dat de rechter een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding).

Transitievergoeding
Werknemers krijgen in de plannen van het kabinet vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding in plaats van na twee jaar. Daarnaast gaat  voor contractduren langer dan 10 jaar de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen. Het wetsvoorstel dat de compensatie voor werkgevers voor verschuldigde transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte regelt, wordt doorgezet.

Ketenbepalingen WWZ
De periode waarna elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar.

Payrolling, uitzendkrachten e.d.
Het kabinet komt met een wetsvoorstel waarin:
  • het soepeler arbeidsrechtelijk regime van de uitzendovereenkomst buiten toepassing wordt verklaard;
  • werknemers qua (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk moeten worden behandeld met werknemers bij de inlener;
  • en de definitie van de uitzendovereenkomst ongemoeid blijft.
Aanmoediging vaste arbeid
De WW-premie bij flexcontracten wordt hoger, de premie bij een “vast” contract wordt lager.

Kraamverlof
Het kraamverlof wordt per 1 januari 2019 uitgebreid van 2 naar 5 dagen, ten laste van de werkgever, hetgeen al is geregeld in de CAO VO.