Nieuws

Regels opname doelgroepregister gewijzigd

donderdag 21 februari 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

Heeft u werknemers die opgenomen waren in het doelgroepregister en waren uitgeschreven? Door een wijziging in de regels zijn zij opnieuw opgenomen. Dit kan voor werkgevers extra voordelen opleveren.

Dit betekent het

Vanaf 1 december 2018 zijn teruggeplaatst in het doelgroepregister werknemers:
  • met Oude Wajong of Wajong 2010; 
  • met een WSW-indicatie (voormalige Wet Sociale Werkvoorziening); 
  • met een WIW- of ID-baan (voormalige Wet inschakeling werkzoekenden/voormalig Besluit In- en doorstroombanen).
Dat betekent dat zij weer meetellen voor de banenafspraak en de quotumregeling. U kunt daardoor voor deze werknemers weer gebruikmaken van verschillende regelingen en voordelen, zoals de no-riskpolis en het loonkostenvoordeel (LKV).

Bekijk de voordelen en regelingen op de site van UWV >>

Bron: UWV