Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Regionale aanpak Van on(der)bevoegd naar bevoegd

dinsdag 24 januari 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

De ambitie van sociale partners en de overheid is dat in 2017 alle lessen gegeven worden door daartoe bevoegde of benoembare leraren. Een onderdeel van het ‘Plan van aanpak Tegengaan onbevoegd lesgeven’ is het organiseren van regionale gesprekken tussen lerarenopleidingen en schoolbesturen en regionale matchingsbijeenkomsten voor docenten, om de aansluiting tussen het aanbod van lerarenopleidingen en de vraag bij vo-scholen tot stand te brengen. Voion ondersteunt, waar gewenst, de regionale aanpak en informeert over de regelgeving en de initiatieven die plaatsvinden.

De groeiende aandacht voor bevoegdheid van leraren heeft geresulteerd in concrete handvatten waarmee u als school(bestuur) de situatie binnen uw scholen kunt verbeteren. In het dossier Van on(der)bevoegd naar bevoegd is informatie over de regionale aanpakken te vinden. Ook vindt u hier praktische handreikingen, informatie over bevoegd zijn/worden en mogelijke stimuleringsregelingen voor docenten om een bevoegdheid te halen.

Regionale matchingsbijeenkomsten
In diverse regio’s worden er matchingsbijeenkomsten georganiseerd voor on(der)bevoegde docenten om hen te informeren over bevoegdheidstrajecten en in gesprek te gaan met lerarenopleidingen over passende studies. Heeft u onbevoegde of onderbevoegde docenten op uw school? Informeer hen dan over  deze bijeenkomsten. Op dit moment zijn er bijeenkomsten gepland in Den Haag, Amsterdam, Midden-Nederland en Noord-Nederland. In andere regio's vindt nog (voor)overleg plaats. Houd onze website in de gaten voor de (nieuwe) data en locaties van de regionale bijeenkomsten.