Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Regionale dialoogbijeenkomst op uw school?

dinsdag 11 oktober 2016 | Loopbaan & professionalisering

De wet op de onderwijstijd geeft veel ruimte om onderwijstijd op een hedendaagse manier in te vullen. Hoe dat zijn uitwerking kan krijgen, zal per school verschillen: wat is de visie van de school, welke didactische aanpak staat centraal, hoe ziet de leerlingenpopulatie eruit? Ga in dialoog met bestuurders, schoolleiding, teamleiders, docenten én ouders en leerlingen in uw regio over de invulling van onderwijstijd. Voion kan u hierbij ondersteunen en een dialoogbijeenkomst faciliteren over de onderwijstijd of een ander thema.

In dialoog leg je de basis voor een gezamenlijk beeld over hoe je het onderwijs anders in kunt richten zodat er minder werkdruk  wordt ervaren, je tijd kunt creëren  voor ontwikkeling en scholing en samen kunt werken in teams aan het ontwerpen van het onderwijs.
De Onderwijsraad adviseert om via professionele dialoog het handelingsvermogen te versterken met daarbij passende structuren en (horizontale) verantwoording. Een open cultuur is essentieel om samen verantwoordelijkheid te kunnen nemen,  dezelfde taal te spreken en vertrouwen te hebben in elkaars handelen.

Hoe geeft u vorm aan de aanbevelingen van de Onderwijsraad? Dat kan via de organisatie van bijeenkomsten op school waar de professionele dialoog gevoerd wordt, over bijvoorbeeld een thema als onderwijstijd. Voion faciliteert en financiert deze bijeenkomsten.

Wilt u een dialoogbijeenkomst over een voor uw school, bestuur of regio relevant thema, waarbij collega’s uit andere scholen kunnen meedenken? Neem dan contact op met Voion, bel met Martine Maes, tel: 06-57930691 of mail naar m.maes@caop.nl of info@voion.nl.

Meer informatie: