Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Rotterdam investeert in werving en behoud van leraren

dinsdag 19 januari 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

Om de beste leraren te boeien en binden en naar de stad te trekken heeft Rotterdam een eigen Rotterdamse Leraren C.A.O. Deze complementaire arbeidsvoorwaarden onderwijs bestaan uit vier maatregelen: de Rotterdamse Lerarenbeurs, de Rotterdampas, de Erasmus Excellentie Leergang en de Welkomstpremie. De maatregelen gaan in vanaf schooljaar 2016-2017, maar vragen al eerder actie.

Welkomstpremie
De Welkomstpremie is een eenmalige premie van € 5.000 voor leraren die komend schooljaar in Rotterdam komen werken en aan wie een groot tekort is. In het voortgezet onderwijs gaat het om bevoegde leraren in tekortvakken zoals wiskunde en scheikunde.

Lerarenbeurs
Voor leraren die zich verder willen ontwikkelen, is er een speciale Rotterdamse Lerarenbeurs. Deze beurs is bedoeld om een opleiding of cursus te kunnen volgen, of bijvoorbeeld voor een stage of persoonlijke coaching. De aanvraag staat open voor alle leraren op Rotterdamse scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Rotterdampas

Alle 12.000 professionals die in de VVE, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs voor de klas staan krijgen daarnaast een gratis Rotterdampas. Hiermee willen de gemeente en schoolbesturen hen uitnodigen om meer van de stad te ontdekken. Tevens willen zij met dit geschenk hun waardering uitspreken voor de grote inzet van de leraren.

De Erasmus Excellentie Leergang
Rotterdam is de stad waar leraren met hoge ambities uit de voeten kunnen. Speciaal voor de dertig meest ambitieuze leraren start in september de Erasmus Excellentie Leergang. Deze leergang is bedoeld voor leraren die graag uitgedaagd willen worden en meer diepgang willen aanbrengen in hun kennis over het onderwijs en de dynamiek van de grote stad. De leergang heeft het niveau van een masterstudie, maar is korter.

Leren Loont!

De Rotterdamse Leraren C.A.O. maakt deel uit van het onderwijsprogramma ‘Leren Loont!’ Hierin werken Rotterdamse scholen en de gemeente samen aan hogere onderwijsresultaten, minder schooluitval en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Met dit beleid uit ‘Leren Loont!’ is een totale investering gemoeid van ruim 100 miljoen euro per jaar.

Meer informatie