Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Ruim 300 toekenningen studiebeurs voor tekortvakken

dinsdag 5 december 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

In 2017 hebben 334 studenten een extra studiebeurs ontvangen voor een eerstegraads lerarenopleiding in een tekortvak. Zij krijgen een tegemoetkoming van 3.000 euro voor Nederlands, Engels, Duits, Frans en de klassieke talen. Voor informatica, wiskunde, natuurkunde en scheikunde bedraagt de tegemoetkoming €5.000. De tegemoetkoming is aan te vragen voor het volgen van een eerstegraads lerarenopleiding in voltijd én deeltijd.

Aantal toekenningen gestegen
Het aantal toekenningen is flink gestegen ten opzichte van 2016, toen zijn er 285 studiebeurzen toegekend. De meeste studiebeurzen zijn toegekend aan studenten met een eerstegraads lerarenopleiding voor Nederlands en Engels.

Aanvragen 2018
Per 1 januari 2018 kunnen er nieuwe aanvragen worden ingediend door bachelor- of masterstudenten die in 2013 of later zijn afgestudeerd of gepromoveerd en een eerstegraads lerarenopleiding gaan volgen in een tekortvak. Meer weten? Ga dan naar www.mastersvoorhetvo.nl voor de voorwaarden en aanvraagprocedure van de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters. Deze site geeft daarnaast informatie over de lerarenopleidingen en de werkomgeving in het voortgezet onderwijs.