Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Samen verantwoordelijkheid nemen voor schoolontwikkeling

woensdag 15 juni 2016 | Loopbaan & professionalisering

In een professionele dialoog kunnen leraren, teams, schoolleiders, bestuurders én leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor schoolontwikkeling. Teams kunnen kiezen om zelfsturend te opereren. Vanzelfsprekend vraagt dat om een andere rol van schoolleiders en bestuurders. Er is veel meer mogelijk binnen wettelijke kaders, zoals hacken van het rooster, leraren die minder lesuren geven per week in afstemming met hun team, of een andere verdeling van het werk. Tot deze conclusies leidden de discussies tijdens de slotbijeenkomst van ‘Samen leiding geven aan schoolontwikkeling.’  Bijeenkomst gemist? Op onze website vindt u een (video)verslag, een mindmap en andere inspiratiebronnen.

Op 24 mei vond in de Balie in Amsterdam de afsluitende bijeenkomst plaats van de reeks ‘Samen leiding geven aan schoolontwikkeling’. Tijdens deze bijeenkomst spraken schoolleiders, bestuurders en leraren uit zowel het primair als het voortgezet onderwijs over wat nodig is om gezamenlijk schoolontwikkeling vorm te geven. Welke schoolcultuur en welke vaardigheden zijn er nodig om iedereen in de organisatie gezamenlijk, ieder vanuit zijn/haar eigen rol, verantwoordelijkheid te laten nemen?

Zelfsturende teams
Ben Wenting , trainer van zelfsturende teams bij Buurtzorg, vertelt dat teams die zelfsturend willen werken, vertrouwen moeten krijgen dat zij, als professionals, de goede beslissingen zullen nemen. De teamleden zijn zelf verantwoordelijk voor de resultaten en de kwaliteit. Wenting: “De teamleden spreken daartoe samen met de bestuurder of manager de kaders en richtlijnen af. Ze hebben een coach nodig en goede administratieve en ICT-ondersteuning. De schoolleider wordt gewoon lid van het team.”

De tweede spreker, lector Leren & Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam Marco Snoek, ging in op de vraag hoe je teams in beweging krijgt. Zijn centrale boodschap is dat voor actieve en verantwoordelijke teams een ondernemende mindset van leraren en schoolleiders nodig is, eigenaarschap, en een flexibele structuur.

Onder leiding van gespreksleider Felix Rottenberg gingen Wenting en Snoek samen met Sebastiaan van Tongeren, teamleider van Integraal Kindcentrum Laterna Magica in Amsterdam, en Joris Borgdorff, wiskundedocent op UniC in Utrecht, in een panelgesprek na hoe zelforganisatie en schoolontwikkeling vorm kunnen krijgen. Waar haal je bijvoorbeeld als leraar de tijd vandaan? Van Tongeren: “Gewoon doen. Het systeem ben je zelf, dat kun je ook doorbreken.” Wenting wijst erop dat het team ook afspraken rond ontwikkeltijd heeft gemaakt. “Als je daar geen tijd voor kunt maken, dan is het blijkbaar niet nodig voor het teamdoel en blijft alles bij het oude.”

Nieuwsgierig naar de uitkomsten?
Op onze website kunt u naast een (video)verslag van de bijeenkomst, ook een mindmap en andere inspiratiebronnen bekijken. Hier treft u ook de opbrengsten aan van de eerdere bijeenkomsten in de Balie.

Deel uw ervaringen!
Bent u zelf aan de slag gegaan en hebt u als team nieuwe inzichten opgedaan? Hebt u goede tips voor andere scholen ? Of vragen waar u niet uitkomt en die u graag met experts of andere scholen bespreekt? We kunnen u verder helpen en met uw ervaringen ook andere scholen weer inspireren. Mail naar m.maes@caop.nl of info@voion.nl of bel 06-10074170 (Martine Maes).