Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Schoolleidersagenda Een Vak Apart vraagt aandacht voor versterking schoolleiderschap

maandag 24 april 2017 | Loopbaan & professionalisering

Er is meer aandacht nodig voor de professionalisering van schoolleiders, voor de positie en kwaliteit van team- en afdelingsleiders en voor de aanwas van nieuwe schoolleiders. Dit vraagt op de eerste plaats de inzet van schoolleiders zelf en schoolbesturen, maar ook een extra investering door een nieuw kabinet. Dat is de kern van de vorige week vrijdag gepresenteerde Schoolleidersagenda ‘Een Vak Apart’, die de VO-raad, de Stichting Schoolleidersregister VO en het Netwerk van Schoolleiders in nauwe samenwerking met het Schoolleidersplatform van de VO-raad hebben opgesteld op basis van input uit het veld.

In de VO2020-tour en in een enquête dachten honderden schoolleiders en bestuurders de afgelopen maanden mee over de vraag hoe goed schoolleiderschap er in de toekomst uitziet en wat daar voor nodig is. De gesprekken en reacties laten zien dat de belangstelling voor schoolleiderschap de laatste jaren sterk is toegenomen. Tegelijkertijd is er nog heel wat werk aan de winkel om het vak aantrekkelijk te houden en voldoende goede mensen te vinden om leiding te geven aan de vele ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs. De Schoolleidersagenda 'Een Vak Apart' presenteert een aantal voorstellen dat kan bijdragen aan de versterking van schoolleiderschap.

Aanbevelingen
De agenda doet binnen drie thema’s gerichte aanbevelingen:
  1. Een investering in structurele professionalsering
    Geconstateerd wordt dat er nog onvoldoende structurele en concrete aandacht uitgaat naar de professionalisering van schoolleiders. Zo geeft een derde van de schoolleiders aan onvoldoende tijd te hebben om bezig te zijn met professionele ontwikkeling. Lees meer >>

  2. Versterking kwaliteit en positie team- en afdelingsleiders
    Hoewel het belang van kwalitatief goede middenmanagers in de school breed wordt (h)erkend, staat de professionele ontwikkeling van juist deze groep schoolleiders onder druk. Diverse onderzoeken en ook de gesprekken tijdens de VO2020-tour laten zien dat veel team- en afdelingsleiders een worsteling ervaren met een veeleisende combinatie van taken en verantwoordelijkheden. Een specifiek aandachtspunt is de begeleiding en ontwikkeling van startende team- en afdelingsleiders. Lees meer >>

  3. Aanwas van goede nieuwe schoolleiders
    Ook wordt gesignaleerd dat een aanzienlijk deel van besturen in de sector steeds meer moeite heeft om voldoende nieuwe en goed gekwalificeerde schoolleiders te vinden. De spoeling is dun, de uitstroom relatief groot en de nieuwe aanwas beperkt. Vier op de tien scholen hebben te maken met een groeiende vergrijzing onder schoolleiders, zo blijkt uit de enquête die onder schoolleiders is uitgezet. Lees meer>>

Acties
De Schoolleidersagenda 'Een Vak Apart' is nadrukkelijk geen eindpunt, maar is bedoeld als aandrijver van het gesprek over de verdere versterking van schoolleiderschap en gerichte acties binnen besturen en scholen. De VO-raad zal deze beweging, in samenwerking met de Stichting Schoolleidersregister VO en het Netwerk van Schoolleiders, ondersteunen.


Bron: VO-raad