Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Sociale partners bereiken onderhandelaarsakkoord over CAO VO 2016-2017

donderdag 14 april 2016 | Algemeen Voion

Na een lang onderhandelingstraject zijn de VO-raad en de vakorganisaties in het onderwijs (CNV Onderwijs, AOb, FvOv en FNV Overheid) een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs overeengekomen. Naast een loonsverhoging van 3% wordt in april 2017 een eenmalige uitkering van 500 euro toegekend. Daarnaast zijn in het akkoord afspraken gemaakt over het sociale zekerheidsstelsel, het persoonlijk budget en een overgangsregeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten met onbevoegde docenten. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017.

De komende weken organiseren de VO-raad en de vakorganisaties informatiebijeenkomsten en peilingen onder hun leden. Eind mei melden de partijen elkaar of hun achterban akkoord gaat.

Bekijk de tekst van het onderhandelaarsakkoord.