Nieuws

Stand van zaken lestaakreductie en ontwikkeltijd

maandag 15 juli 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Ongeveer 40 procent van de bevraagde scholen in het voortgezet onderwijs heeft begin april 2019 een plan voor lestaakreductie en ontwikkeltijd gereed. Bij ongeveer de helft is het plan nog in voorbereiding en bij 7 procent van de scholen lukt het (vooralsnog) niet om tot een plan te komen. Dat blijkt uit onderzoek dat Voion in opdracht van de cao-tafel heeft uitgevoerd naar de planvorming in de sector voor lestaakreductie en ontwikkeltijd.

Van de scholen die hebben aangegeven dat het plan nog in voorbereiding is, verwachten zo’n zeven op de tien dat het plan alsnog binnen drie maanden gereed is.

Cao-afspraak
Om de werkdruk te verminderen en meer tijd voor onderwijsontwikkeling te creëren hebben sociale partners in de CAO VO 2018-2019 afgesproken dat in het takenpakket van leraren 50 uur op jaarbasis wordt vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd. Op uiterlijk 1 maart 2019 diende het overleg tussen de werkgever, de MR en het onderwijzend personeel over de aanpassing van de lessentabel te zijn afgerond, gevolgd door overeenstemming met de MR. Begin april heeft Voion, in opdracht van de cao-tafel, een monitoring uitgevoerd naar de voortgang van de planvorming in de sector.

Hoe zijn de plannen tot stand gekomen?
Uit het onderzoek blijkt dat bij het opstellen van de plannen voornamelijk schooldirectie, MR, teamleiders en docenten (in wisselende samenstelling) betrokken zijn geweest. Soms waren ook het schoolbestuur, leerlingen en onderwijsondersteunend personeel betrokken. Ruim de helft (52%) van de plannen is (mede) tot stand gekomen vanuit een onderwijskundige visie, waarbij gekeken is hoe het onderwijs anders vormgegeven kan worden. Ruim 43 procent heeft het plan (mede) vanuit een rekenkundige benadering ingestoken, waarbij over de gehele formatie per fte wordt gekeken wat er in het takenpakket veranderd moet worden. 

Positieve verwachtingen
Ongeveer twee derde van de bevraagde scholen heeft positieve verwachtingen ten aanzien van de cao-afspraak. Men verwacht door uitvoer van de plannen beter inhoudelijk onderwijs, beter georganiseerd onderwijs, werkdrukvermindering en rust. Ongeveer een derde van de bevraagde scholen heeft lage verwachtingen van de opbrengsten en denkt dat het voor onrust, toename van de werkdruk, hogere kosten en ‘gedoe’ zorgt.

Ondersteuning vanuit Voion
Voion heeft de afgelopen periode de sector, in opdracht van de cao-partners, geïnformeerd en ondersteund bij het vormgeven van de plannen. Een kwart tot de helft van de bevraagde scholen heeft gebruik gemaakt van de verschillende soorten ondersteuning vanuit Voion. Men oordeelt wisselend over de bruikbaarheid. De ene helft is erg tevreden en is voelt zich goed geholpen tijdens de planvorming. De andere helft vindt de toepasbaarheid van de producten onvoldoende, omdat zij van mening is dat deze te ver van de praktijk af staan of omdat uitwerking van het plan om maatwerk vraagt in plaats van ‘een goed voorbeeld’.

Goed beeld van de sector
Voor de monitoring is in de eerste week van april 2019 is een korte online enquête uitgezet onder het ‘Panel schoolleiders voortgezet onderwijs’ van DUO Onderwijsonderzoek & Advies, dat bestaat uit directeuren en teamleiders. Dit panel is representatief naar schoolsoort, regio, schoolgrootte en denominatie en geeft daarmee een goed beeld van de sector.

Ter inspiratie: vier schoolportretten
Het onderzoeksrapport bevat ter inspiratie ook vier portretten van scholen die hun plan voor lestaakreductie en ontwikkeltijd gereed hebben. 

Download het rapport >>