Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Start een pilot professioneel statuut

maandag 9 oktober 2017 | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

Voor scholen die snel aan de slag willen met het professioneel statuut is een tegemoetkoming van € 10.000 beschikbaar. Voion wil hiermee stimuleren dat er 10 pilots van start gaan waarvan andere scholen in het voortgezet onderwijs kunnen leren.

Sinds 1 augustus 2017 geldt de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Hierin is vastgelegd dat scholen in overleg met hun leraren een professioneel statuut opstellen. In dit statuut regelen zij de zeggenschap en autonomie van individuele leerkrachten. Dit schooljaar zal uw school dus in gesprek moeten gaan over vorm en inhoud van het professioneel statuut.

Tegemoetkoming kosten 10 pilots
Voion stelt voor 10 pilots geld beschikbaar in de vorm van cofinanciering. Activiteiten (bijvoorbeeld inhuur van een procesbegeleider of verletkosten van deelnemende docenten) die leiden tot een gedragen professioneel statuut komen voor deze cofinanciering in aanmerking tot maximaal € 10.000. Uw school stelt hier tenminste een gelijke investering in arbeidstijd en/of geld tegenover. Voorwaarde voor deelname is dat uw school bereid is ervaringen, opgedane kennis en het eindproduct te delen met andere scholen.

Wacht niet te lang
Overweegt u een pilot te starten en wilt u in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming? Aanvragen kan tot 1 januari 2018. Maar wacht niet te lang met aanvragen. Er is slechts budget voor 10 pilots. Aanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst.

Interesse?
Op onze website vindt u meer informatie, het aanmeldfomulier en de voorwaarden van de tegemoetkoming. Heeft u nog vragen? Bel of mail met Voion: 070-3 765 756 of info@voion.nl.