Nieuws

Statushouders aan de slag in het onderwijs

woensdag 16 mei 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Het verwachte lerarentekort in de regio Utrecht loopt verder op tot zo’n 125 fte per jaar! Het aanboren van nieuwe doelgroepen is een mogelijkheid om hier iets aan te doen. Drie scholengemeenschappen en de Hogeschool Utrecht hebben de handen ineen geslagen om geïnteresseerde en geschikte statushouders op te leiden tot tweedegraads docent. Dit doen ze met het project ‘Statushouders in onderwijs aan de slag’.  

Een krappe arbeidsmarkt en onderwijs dat steeds meer vraagt om flexibiliteit. Hoe speel je daar op een goede manier op in? De scholengemeenschappen, Nuovo Scholengroep, CVO groep en Cals College, en de lerarenopleiding van Hogeschool Utrecht bedachten een oplossing die niet alleen innovatief maar ook sociaal-maatschappelijk is: een maatwerktraject om statushouders op te leiden tot tweedegraads docent. Projectleider Manon Koldewijn legt uit: “Nieuwe docenten zijn hard nodig en we weten dat er universitair geschoolde statushouders zijn, die interesse hebben in én geschikt zijn voor een baan in het onderwijs. Daarom zijn we samen met Hogeschool Utrecht gaan kijken hoe we deze groep een passend traject kunnen bieden om ze in korte tijd aantrekkelijk te maken voor de onderwijsarbeidsmarkt.”

Mogelijkheden onderwijs ontdekken
Het traject voor de statushouders wordt volledig op maat vormgegeven via gepersonaliseerd leren. NT2 krijgt daarin een stevige positie. Daardoor werken zij direct aan het verbeteren van hun kennis van en vaardigheden van de Nederlandse taal. Bovendien kunnen zij dankzij de gepersonaliseerde insteek de studie makkelijk combineren met lerend werken binnen een school. Manon: “Het is wel belangrijk om vooraf goed in kaart te brengen of de kandidaten geschikt zijn en de juiste keuze maken. Daarom beginnen we met een voorschakeltraject. Onderdelen daarvan zijn onder andere een oriëntatiebijeenkomst en snuffelstage op de aangesloten scholen. Zo kunnen de statushouders ontdekken welke mogelijkheden het onderwijs biedt en wat het beroep van leraar inhoudt. Ook een QuickScan, waarin we kijken naar de competenties, motivatie en leerbehoeften van de kandidaten, hoort hierbij. Het laatste onderdeel is een speeddate-sessie met mogelijke toekomstige werkgevers. Een werkplek is nodig om de opleiding te kunnen volgen.”  

Lerarenopleiding én NT2
Wie het voorschakeltraject met succes heeft doorlopen, kan starten met het gepersonaliseerde opleidingstraject. Dit begint met een uitgebreide intake en assessment. Op basis hiervan wordt de persoonlijke leerroute vastgesteld, waarbij – naast vakinhoudelijke en didactische componenten – veel aandacht is voor NT2 en voor opleiden en begeleiden op de werkplek. “We hopen op deze manier zeker dertig statushouders een kans te bieden op de onderwijsmarkt. Bovendien streven we ernaar een handreiking te ontwikkelen, die andere regio’s handvatten geeft om een dergelijk traject op te zetten. Want we weten zeker dat deze aanpak ook buiten de regio Utrecht voldoende kansen biedt om te komen tot een nieuwe instroom van mensen die kiezen voor het leraarschap.”  

Stimuleringsregel regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs
Het project ‘Statushouders in onderwijs aan de slag’ ontvangt cofinanciering vanuit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion. De regeling is bedoeld voor goede, regionaal georiënteerde initiatieven die samenwerking in de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken bevorderen. De eerste acht projecten zijn toegekend in april 2018 en lopen tot einde schooljaar 2018/2019.