Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

SterkePuntenChallenge 2018

zaterdag 7 april 2018 | Loopbaan & professionalisering

De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) stelt drie soorten subsidie beschikbaar voor organisaties die écht werk wil maken van HRM-beleid dat verder kijkt dan alleen economische sturing. Ze wil hiermee een (financiële) impuls geven om bij te dragen aan HR-beleid waarin de mens en haar 'sterke kanten' radicaal centraal staan.

Waarom deze challenge?
De NSvP is op zoek naar een inrichting van beleid en instrumenten die bijdragen aan duurzame resultaten, inclusie, engagement en ontwikkeling. Wat gebeurt er als in organisaties meer ruimte komt om sterktes van mensen te maximaliseren in plaats van zwaktes te minimaliseren? Hoe stimuleer je dat?

Met de Sterke puntenbenadering als kennisbasis wil de NSvP partijen (eventueel ook in samenwerking met onderzoekers en adviseurs) uitdagen deze kennisbasis te verrijken met concreet beleid, passende methodes of interessante onderzoeksvragen. Doel is steeds kennis te ontwikkelen en ervaring te delen.

Tussen 23 maart en 30 juni 2018 kunnen bedrijven, (overheids)instellingen, kennispartijen en adviesbureaus zich aanmelden als deelnemers aan & ondersteuners van de SterkePuntenChallenge: hoe zetten we de sterke kant van het personeelsbestand radicaal centraal?

Meer informatie over subsidiemogelijkheden en aanmelden.