Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Stichting van het Onderwijs presenteert Zes-puntenplan

vrijdag 10 februari 2017 | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

De Stichting van het Onderwijs, waarin de sociale partners in de onderwijssector zijn verenigd, heeft in een Zes-puntenplan haar visie op een toekomstbestendig onderwijs uitgewerkt. Dit plan stond centraal tijdens een debat met onderwijswoordvoerders van diverse politieke partijen op 6 februari.

De Stichting van het Onderwijs roept politieke partijen op te investeren in:
  1. Vroeg beginnen, door te investeren in optimale samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs, bijvoorbeeld in een integrale basisvoorziening, en een ontwikkelrecht voor álle kinderen vanaf 2 jaar.
  2. Flexibiliteit voor meer samenwerking tussen de diverse onderwijssoorten (bijv. het tienercollege en de pre-bachelor).
  3. Leven lang ontwikkelen (o.a. laagdrempelig onderwijs voor kwetsbare groepen).
  4. Aantrekkelijkheid werken in onderwijs (o.a. professionele ruimte en carrièreperspectieven).
  5. Meer samenwerking tussen lerarenopleidingen en het onderwijsveld (o.a. begeleiding startende leraren).
  6. Vertrouwen en een brede verantwoordingsmethodiek (stel kaders waarbinnen schoolbesturen en onderwijsinstellingen ruimte krijgen voor eigen ambities).
De Stichting heeft bewust gekozen voor een plan op hoofdlijnen, benadrukte Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad en tevens voorzitter van de Stichting van het Onderwijs. “We willen namelijk ook geen helemaal 'dichtgetimmerd' regeerakkoord."

Lees het persbericht van de Stichting van het Onderwijs en download het Zes-puntenplan.

Tijdens het debat was er brede steun bij de politieke partijen voor het Zes-puntenplan.

Lees het uitgebreide verslag van het debat (opgesteld door de Stichting van het Onderwijs).